0
Anasayfa / GÜNDEM / İmar Barışı yürürlüğe girdi, işte detaylar!
İmar Barışı

İmar Barışı yürürlüğe girdi, işte detaylar!

İmar Barışı yürürlüğe girdi, işte detaylar! Resmi Gazetede 18.05.2018 Tarih ve 7143 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi kapsamında İmar Barışı Kanunu yürürlüğe girdi.

İmar Barışı yürürlüğe girdi, işte detaylar! Vatandaşların İmar Barışı uygulaması konusunda uyması gereken kuralların kanunda açıkça belirtiliyor. Kanunda belirtilen kıstaslar çerçevesinde kanundan faydalanmak isteyen vatandaşlar belediyelerin İmar İşleri Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

İmar Barışı ve detaylar

Resmi Gazetede 18.05.2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi kapsamında, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış imar mevzuatına aykırı tüm yapılar için (İstanbul Boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm bölgesi, tarihi yarımada, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi alanı ile üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılamaz.)

İmar Barışı amacıyla İmar Kanununa geçici 16. Madde eklenmiştir.

  1. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı  veya yapı kullanma izni alamayan kanun kapsamındaki tüm yapılar için 31.10.2018 tarihine kadar başvurmak ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelini ödemek şartı ile “Yapı Kayıt Belgesi” adı altında bir belge düzenlenecektir.
  2. Yapı Kayıt Belgesi: İlgili belge için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya yetkilendireceği kuruluşlara müracaat edilecektir. Bu uygulama için hangi kuruma veya kuruluşa müracaat edilmesine ilişkin Bakanlıkça henüz herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.
  3. Yapı Kayıt Belgesi Bedeli: Arsanın emlak değeri ile binanın değeri toplamının konutlarda %3’ü, ticari kullanımlarda %5 i kadar olacaktır. Bu bedeli Bakanlar Kurulu iki katına kadar arttırmaya veya yarısına kadar düşürmeye yetkilidir.
  4. Belediye Arsasına Yapılan  Yapılar: Bu tür yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınmak şartı ile Belediyelere rayiç bedel üzerinden doğrudan satış yetkisi verilmiştir.
  5. Hazine Arsalarına Yapılan Yapılar: Bu tür yapıların bulunduğu arsalar  Yapı Kayıt Belgesi alınmak şartı ile rayiç bedel üzerinden Bakanlıkça ilgilisine satılacaktır.
  6. Kat Mülkiyeti Ve Cins Değişikliği: Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.
  7. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
  8.  Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir” denmektedir.”

Cevapla

Hakkında admin

2008'den beri Lüleburgaz'dan Haberiniz Var.