Anasayfa / ÇEVRE İL VE İLÇELER / Adil düzen kurulacak!

Adil düzen kurulacak!

Adil düzen kurulacak! Saadet Partisi Gençlik Kolları Edirne İl Başkanı Yusuf Günay “Adil Düzen elbet bir gün kurulacaktır.” dedi.

Adil düzen kurulacak! Günay açıklamasının devamında şunları söyledi: “Dünya Niçin Her Geçen Gün Yaşanılması Zor Bir Gezegen Haline Geliyor?  Bütün bu sıkıntıların, acı tabloların sebebi coğrafi koşullar, iklim, kuraklık falan değildir. Kaynak sıkıntısı değildir. Bu yaşanılanların sebebi insanın insanı sömürmesidir.

İnsanın kendi elleriyle, servet hırsıyla karada ve denizde fesat çıkarmasıdır.
Gizli dünya devleti diye ifade ettiğimiz, çok uluslu şirketler ve güç merkezleri yoluyla dünyayı yöneten Siyonist – Irkçı Emperyalizm dünya da adalet gibi bir kaygı, nimet külfet paylaşımında denge gibi bir kaygı taşımıyor.

Sayıları 30- 40 Bini geçmeyecek olan bir azınlık tüm dünyayı kurduğu mekanizma sayesinde sömürüyor. Dolar yoluyla, faiz yoluyla, bankalar yoluyla, çokuluslu şirketler yoluyla hükümetleri yönlendiriyor, darbeler, ekonomik krizler, iç çatışma ve savaşlar çıkarıyor ve insanlığı sömürüyor.

Ellerindeki tüm kaynakları, orduları, kitle imha silahlarını, teknolojiyi bu fesadın, dengesizliğin ve sömürü sisteminin devamı için kullanıyorlar.
Coğrafyamızda meydana gelen çatışmaların, terör olaylarının, ırkçılık ve mezhepçilikten kaynaklanan sıkıntıların hepsinin temelinde bu vardır.
Siyonist-Irkçı Emperyalizmin güdümündeki küresel güçler ülkelerin yoksul insanlarını birbirine düşürüyor. Yoksul ülkeleri birbirine düşürüyor.

Onlar kendilerinden aldıkları silahlarla birbirlerini öldürürlerken yeraltı ve yerüstü kaynakları, zenginlikleri talan ediliyor. Onlarla yaptığımız stratejik ortaklıklar ve onlardan aldığımız silahlarla birbirimizi öldürüyoruz. Derenin kuşunu derenin taşı ile vuruyorlar. Firavunların sistemi bugün de uygulanıyor.

Bir avuç azınlık dünyayı bu şekilde sömürüyor. Elbette bu sömürü sistemi ilelebet böyle devam etmeyecektir. Öncelikle ırkçılık ve mezhepçilik yapılarak bir yere varılamayacağı ortadadır.

Irkı, mezhebi, dili, rengi ne olursa olsun bütün Müslümanlar, Siyonizm’e karşı birlik olmalıdırlar. Irkçı Emperyalizme karşı birlik olmalıdırlar. Ayrıca bu sistem sadece Müslümanların değil diğer insanların da canını yakmaktadır.
Biz insanlığın böyle bir dünyaya mahkum olmadığına bu düzenin değişebileceğine, yeni ve adil bir dünyanın kurulabileceğine inanıyoruz. İnsanlık, sömürü çarkını keşfettiğinde, batılın temel taşlarını sorgulamaya başladığında bu “köle düzeninin” direkleri çökecektir.
Bu sömürü düzenini, Siyonist ırkçı emperyalizmi ayakta tutan onların sahip olduğu güç ya da servetleri değildir. Onları ayakta tutan mazlumların, mağdurların, ezilenlerin bu düzeni sorgulamıyor oluşudur.
Sisteme entegre olarak varılacak bir menzilimiz yoktur.

Herkes “Ben nasıl olur da dünyada hüküm süren bu vahşi kapitalizmin ortadan kalkmasına nasıl yardımcı olurum diye düşünmelidirler.
Kimse, özellikle gençler birbirlerini dışlamamalıdırlar. Dünyadaki açlık ve yoksulluğun sebebi, haksızlık ve zulümlerin mimarı kulağı küpeli delikanlılar değildir. Onlar olsa olsa bu bozuk düzenin kurbanı olabilirler.
Bir genç için en büyük tehlike, kalbindeki iyilik, güzellik ve merhameti yitirmesidir. Bir genç bunları yitirip sömürü düzeninin ön koltuklarında yer bulma derdine düşmüşse o genç; insan olma erdemini yitirmeye başlamış demektir.

Saadet Partisi Gençlik Kolları olarak diyoruz ki; Sömürü düzeni ilelebet devam etmeyecektir. Adil Düzen elbet bir gün kurulacaktır. Saadet Partisi bunun için vardır.

Yaşanabilir bir Türkiye

Yeniden büyük Türkiye

Yeni bir Dünya’yı kurmak hedefimizdir.

Cevapla

Hakkında admin

2008'den beri Lüleburgaz'dan Haberiniz Var.